Администрация
 • Полезная информация

 • Школа молодого преподавателя

 • Методическое сокровище
 • Кравчук Оксана Вікторівна

  директор ДШМ № 5 ім. І.О.Дунаєвського

   

  Педагогічна вища освіта, магістр Державного управління, лауреат обласного конкурсу «Молода людина року», член Харківського обласного відділення Всеукраїнської музичної спілки, член Ради з питань культурно-мистецької освіти Міністерства Культури України(2016-2019), член координаційної Ради ГО «Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти», голова сектору початкової мистецької освіти науково-методичної ради Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької, ініціатор, головний організатор та ведуча Міжнародного Педагогічного Марафону по розвитку інклюзивної мистецької освіти «ARTS FOR HEARTS Одеса, Львів, Харків, Дніпро 2019-2020», Лауреат Премії Харківської міської ради в номінації «Творчі досягнення», голова БФ «Мистецький шлях добра», член Експертної ради Українського культурного фонду.

  Загальний стаж роботи 31 рік.

  Педагогічний стаж 30 років.

  Призначена на посаду директора з 10 липня 2003 р.

  Більш детальна інфомація про діяльність та досягнення: https://sites.google.com/view/httpdshm5-com-ua

   

  Директор школи відповідає за:

   

  • реалізацію постанов та інформаційної політики уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства культури та інформаційної політики і його органів на місцях,  Міністерства освіти і науки у частині, що безпосередньо стосується роботи мистецьких шкіл;
  • успішну діяльність усієї школи у цілому по вихованню і навчанню учнів;
  • своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;
  • комплектування школи працівниками і учнями;
  • підвищення ділової кваліфікації всіх працівників школи, організацію їх самоосвіти;
  • здійснення профорієнтаційної роботу;
  • виконання навчальних планів і програм, якість знань учнів;
  • впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в діяльність школи, організацію творчої роботи викладачів;
  • дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов;
  • створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, застосування технічних засобів навчання, забезпечення техніки безпеки, додержання у школі санітарно-гігієнічного режиму;
  • зразковий стан господарства школи, правильне використання навчально-матеріальної бази, економне і доцільне витрачання коштів;
  • здійснення зв’язку школи з органами культури, громадськими організаціями;
  • своєчасну звітність про роботу школи;
  • вирішення питань фінансово-господарської     діяльності мистецької школи;
  • укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх законними представниками;
  • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю мистецької школи;
  • встановлює розміри плати за навчання в порядку, визначеному законодавством;
  • здійснює інші повноваження, передбачені  законом та статутом мистецької школи.

   

  2. Контролює та керує:

   

  • діяльністю своїх заступників по навчальній, навчально-виховній роботі, заступника з адміністративно-господарської роботи;
  • роботою зав. господарством і діяльністю всього адміністративно-господарчого персоналу;
  • роботою педагогічної ради школи;
  • роботою бібліотекаря шкільної бібліотеки;
  • роботою з батьками;
  • кошторисно-фінансовою діяльністю;
  • викладачами навчальних предметів (через заступників по навчальній роботі, навчально-виховній роботі) завідувачів відділами та відділеннями;
  • роботою обслуговуючого персоналу (через заступника з адміністративно-господарської роботи).

   

  3. Організовує:

  • виконання постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства культури та інформаційної політики і його органів на місцях,  Міністерства освіти у частині, що безпосередньо стосується роботи мистецьких шкіл ;
  • підбір і розстановку працівників школи, розподіл між ними службових обов’язків;
  • планування роботи школи в цілому та її окремих ділянок;
  • роботу педагогічної ради;
  • підвищення ділової кваліфікації працівників школи;
  • виконання освітньої програми, перевірку якості знань учнів, проведення уроків (через заступників по навчальній роботі, навчально-виховній роботі);
  • проведення позакласної і позашкільної роботи з учнями (через викладачів і зав.відділами);
  • впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в практику роботи викладачів;
  • створення і правильне використання навчально-матеріальної бази.

   

  4. Погоджує свою роботу з:

  • комітетом профспілки школи;
  • відповідним Відділом культури  по Слобідському району Департаменту культури Харківської міської ради. 
  •  

   


 • Наши выпускники

 • Профком


  • План работы школы