Администрация
 • Полезная информация

 • Школа молодого преподавателя

 • Методическое сокровище
 •  
   

  Новікова Тетяна Сергіївна

  Заступник директора з навчально-виховної роботи. 

  Вища педагогічна освіта.  

  Призначено на посаду заступника директора з 1 лютого 2020 року.

   

   

   

  Заступник директора з навчально-виховної роботи школи забезпечує:

  • організацію навчально-виховного процесу на рівні сучасних вимог;
  • заміну відсутніх педагогічних працівників;
  • успішне засвоєння учнями знань, умінь та навичок, розвиток їх творчих здібностей;
  • - проведення позашкільних культурно-мистецьких заходів, пов’язаних зі змістом мистецької освіти та загально-культурними виховними аспектами;
  • підготовку матеріалів до засідання педагогічної ради.

  Здійснює контроль за:

  • виконанням нормативних та інструктивних документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
  • успішністю учнів;
  • участю учнів у контрольних заходах.

  Організовує:

  • роботу комісії з прослуховування програм учнів до виступів у заходах закладу, конкурсах, оглядах, фестивалях, концертах дитячої філармонії тощо.

  Проводить наради із завідувачами відділів (відділень).

  Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального, виховного процесу, бере участь у роботі педагогічної ради школи.

  Проводить інструктаж з завідувачами відділів (відділень), педагогічних працівників з питань  організації навчально-виховного процесу, ведення документації тощо.

  Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці та проводить інструктажі.

  Проводить цільові інструктажі для працівників, викладачів та учнів закладу щодо попередження захворювання під час погіршення погодних умов.

  Відвідує уроки викладачів з метою перевірки форм та методів викладання, надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу.


 • Наши выпускники

 • Профком


  • План работы школы