Администрация
 • Полезная информация

 • Школа молодого преподавателя

 • Методическое сокровище
 • Шугай Алевтина Олександрівна

   Методист. 

   На посаді з 01.09.2021 року

   

   

   

   

   

  Основними напрямами діяльності методиста початкової мистецької школи є: планування, організація, контроль стану методичної роботи у школі.

  Методист бере участь в:

  - організації проведення атестації педагогічних працівників; 

  - підготовці звітної документації;

  - допомозі педагогічним кадрам в оволодінні  новими методиками викладання навчальних предметів;

  - забезпеченні  школи нормативними, інструктивними, навчально-методичними матеріалами, навчальними програмами і планами, посібниками та іншою навчальною літературою з основної діяльності закладів.

  Здійснює зовнішні зв’язки з методичними центрами, іншими навчальними закладами з питань удосконалення навчального процесу та методичної роботи.

  Проводить інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками.

  Сприяє розвитку педагогічної та фахової майстерності викладачів школи.

  Надає допомогу в розробці та проводить контроль за використанням навчально-методичної документації викладачами школи.

  Бере участь у складанні плану роботи школи на рік.

   Виконує інші доручення директора школи, пов’язані з навчальним процесом та методичною роботою школи.

   


 • Наши выпускники

 • Профком


  • План работы школы