СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ No 5 ІМ. І.О. ДУНАЄВСЬКОГО
 • Полезная информация

 • Школа молодого преподавателя

 • Методическое сокровище
 • СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
  ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ No ІМІ.ОДУНАЄВСЬКОГО2018 – 2025

  МІСІЯ – залучати широкі верстви населення до надбань національної та світової культури і мистецтваНадавати право кожній особистості реалізувати свої творчі здібності та оволодіти різними видами мистецтва.

  НАША ШКОЛА

  – 2003 рік – відкриття Дитячої школи мистецтв No 5
  – 2009 
  рік Дитячій школі мистецтв No присвоєно імя видатного композитора Ісаака

  Осиповича Дунаєвського
  – Контингент – 611 учнів (442 дітейщо навчаються на бюджетній основі, 169 дітейщо

  навчаються на основі додаткових навчальних платних послуг)
  – 
  Штатний розпис педагогічних працівників складає – 52 одиниці. 4 відділення (музичне,

  художнєтеатральнехореографічне) – 9 учнівських колективів
  МЕТА

  Створити належні умови для повноцінного функціонування школи як сучасного соціокультурного комплексуякий буде повноцінним субєктом у житті громади

  ПРОБЛЕМА

  Недостатня кількість навчальних приміщень

  SWOT – аналіз

  page1image9688page1image9856
   

  Сильні сторони

  Слабкі сторони

  – єдиний заклад мистецької освіти у Слобідському районі міста Харкова – високий рівень професійної підготовки викладачів
  – впровадження варіативних освітніх програм

  – недостатня кількість навчальних приміщень
  – неготовність педагогічного колективу до
  залучення в інноваційний процес

  – невідповідність матеріально-технічної бази
  для впровадження нових стандартів освітнього
  процесу

  – робота школи днів на тиждень (у звязку

     

  з браком навчальних приміщень)

   

  Можливості

  Ризики

  – проведення концертних програм,орієнтованих на різні вікові групи на території Слобідського районуміста,області
  – розширення звязків з іншими закладами мистецької освіти міста,областірегіонуУкраїни

  – не вирішене питання щодо надання

  додаткового приміщення
  – проблемне фінансування за умови збільшення контингенту за рахунок

  бюджетних коштів

  page2image8120

  Стратегічні та операційні цілі

  page2image9176

  Стратегічні цілі

  •  Відкриття відділення для підлітків

   та дорослих та відділення інклюзивної освіти за рахунок бюджетних коштів (збільшення контингенту на 25 %)

  •  Надати кожному здобувачу освіти

   права вибору виду мистецької діяльностірівня складності та терміну оволодіння освітньою програмою

  •  Удосконалити матеріально-технічну базу

  •  Розвиток колективного музичення

  Створення студії звукозаписуОпераційні цілі

  •  створення належних умов для навчання у школі бажаючих

   зазначених категорій

  •  створення освітніх програм з інклюзивної освіти

  •  залучення фахівців з інклюзивної освіти

  •  направлення викладачів школи

   на стажування до мКракова(Польща)

  розробка та затвердження

  педагогічною радою освітніх програм для здобуття загальних мистецько освітніх компетенцій та початкової спеціалізованої мистецької освіти на засадах

  диференційованого підходу до здобувачів освіти

  придбання:

  • ●  компютери

  • ●  інтерактивні дошки

  • ●  магнітні дошки

  • ●  цифрові піаніно

  • ●  орган

  • ●  фліпчартквадрокоптер

   створення холу для підготовки до уроків

  •  створення нових творчих колективів

   з учнів та викладачів

  •  виділення та облаштування окремого приміщення

  •  придбання звукозаписуючого обладнання

  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

  1. Відкрито відділення для підлітків та дорослих та відділення інклюзивної освіти за рахунок бюджетних коштів (Контингент закладу збільшено до 542 осіб).

  2. Розроблено освітні програми на засадах диференційованого підходу до здобувачів освіти.

  3. Придбано сучасне технічне оснащення у повному обсязі.

  4. Створено студію звукозапису.

  5. Збільшено кількість творчих колективів до одинадцяти за рахунок збільшення контингенту учнів.


 • Наши выпускники

 • Профком


  • План работы школы